Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Imoda bella cam kết sẽ bảo mật và giữ an toàn thông tin của những khách hàng truy cập website và những cá nhân đặt mua sản phẩm.

Thông tin
Trang web này thu thập nhiều loại thông tin khác nhau, chẳng hạn như:

Hãy yên tâm rằng Imoda bella sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp thông qua các biểu mẫu đăng ký thành viên đã điền và email của bạn.

Imoda bella hiện tại không, và trong tương lai cũng sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ danh sách khách hàng / thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo mật
Imoda bella sẽ nỗ lực áp dụng tất cả các biện pháp phòng ngừa để duy trì sự an toàn cho các cơ sở lưu trữ thông tin của chúng tôi để ngăn chặn bất kỳ sự truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của người dùng.

Chúng tôi tuân thủ pháp luật và quy định, đồng thời cũng sử dụng Lớp cổng bảo mật (SSL — Secure Sockets Layer) để xác minh danh tính và liên lạc riêng tư bằng cách cung cấp quyền truy cập và giao dịch bằng thẻ tín dụng và thông tin cá nhân đơn giản và an toàn, chúng tôi tự tin đảm bảo bảo mật khi thiết lập quyền sử dụng trang web của người dùng.