Về chúng tôi

lmodabella-phong cách đơn giản trong tầm tay
Mua 1 chiếc, cũng gửi hàng!
Phí vận chuyển từ 370 Yên Nhật.
Gửi trực tiếp từ Trung Quốc, hỗ trợ thanh toán đồng Yên Nhật, Việt Nam Đồng, Nhân Dân Tệ.